Hjortspringgårds Grøntsagshave

Hjortespringgård blev grundlagt i 2020. Tidligere var her marker med græssende heste. Nu er vi i gang med en større transformation af jorden og planter frugttræer og bærbuske, etablerer skovhave med flerårige grøntsager og en grøntsagshave med enårige grøntsager.
Vi arbejder med dyrkningsmetoder indenfor permakultur og regenerativt jordbrug, hvor jordfrugtbarhed og arbejdet med naturen er i fokus. Vi er hverken gartnere eller landmænd, men bare utroligt interesseret i at dyrke alt spiseligt og så er vi helt bidt af den magiske jord.


Dyrkningsmetoder

På Hjortespringgård dyrker vi en stor køkkenhave på 900 kvadratmeter – vi kalder den grøntsagshaven. Grøntsagerne sælges via en abonnementsordning til familier i lokalområdet. Vi dyrker mange forskellige grøntsager, da vi gerne vil tilbyde vores abonnenter et varieret og inspirerende udvalg, og fordi vi synes det er sjovt at afprøve lidt anderledes grøntsager. Vi dyrker omtrent 35 forskellige enårige grøntsager, herunder 90 forskellige sorter, som vi høster 2 gange ugentligt til vores abonnenter.

Vi arbejder med intensiv dyrkning på et mindre areal, hvor vi forspirer næsten alle grøntsager i bakker, så planterne den første måneds tid ikke optager plads i bedene. Så snart et bed er høstet færdigt, har vi nye forspirede planter klar til udplantning i bedet. Det betyder at vi ofte kan nå at dyrke 3 afgrøder i hvert bed hen over sæsonen og på den måde optimere pladsen. En anden metode til at optimere vores dyrkning, er at sætte planterne så tæt som muligt. Det gør at vi både får flere grøntsager i bedet, og samtidig dækker grøntsagerne hurtigere jorden, og holder dermed på fugten i jorden.

Vi dyrker grave-frit, hvilket betyder at vi ikke vender eller graver i jorden – med mindre vi skal plante en busk eller et træ. Årsagen til at vi benytter den metode, er at vi gerne vil lade mikroorganismerne i jorden være i fred. De gør nemlig et forrygende arbejde med at frigive næringsstoffer til grøntsagernes rødder i jorden og med at opbygge humus. Det betyder også at vi kun gøder jorden med den kompost vi lægger oven på bedene hvert efterår eller tidlige forår. Endnu en god grund til at dyrke grave-frit er, at lagringen af kulstof i jorden – udover at gavne planter og mikroliv – i høj grad også gavner vores klima. Graver og pløjer man frigives kulstof fra jorden. Den gravefrie metode skaber en næringsrig jord og er en bæredygtig tilgang til kultivering af jorden. Noget vi værdsætter højt.

Mellem grøntsagsbedene har vi naturlige læhegn, hvor vi sætter bærbuske, flerårige grøntsager og krydderurter. De bærbuske vi sætter er kvælstoffikserende og de flerårige grøntsager har pælerødder, som henter næringsstoffer fra dybt nede i jorden. Krydderurterne sætter blomster til gavn for bier og insekter. I læhegnene har vi dermed planter, som skaber biodiversitet over jorden og bidrager til mikroorganismernes liv under jorden.

Via dyrkning af både enårige og flerårige afgrøder er det vores mål at inspirere til fremtidens fødevareproduktion med omsorg for natur og mennesker.

 

Om os

Vi er Mette og Irene. Sammen ejer vi Hjortespringgårds Grøntsagshave. Vores vision er at udbrede kendskabet til permakultur som dyrkningform. Vi vil gerne inspirere flere mennesker til selv at dyrke deres egne spiselige planter. Blomster og planter er skønne og smukke at se på og være i blandt, at de så samtidigt kan være spiselige er jo bare fantastisk.

Irene Kornerup ejer og bor på Hjortespringgård sammen med sin mand og deres 3 børn. Irene er uddannet Arkitekt og Industriel Designer. Men interessen for selvforsyning og bæredygtig dyrkning har bragt hende i en ny retning. Stor er især interessen for regenerative dyrkningsmetoder i større skala, da der i landbruget er brug for en transformation af de traditionelle dyrkningsmetoder for at reducere udledningen af co2 og genskabe frugtbarheden i jorden og balancen i naturen.

Mette Madvig bor i Værløse i et parcelhus med en skøn permakulturhave sammen med sin mand og deres 2 børn. Mette er uddannet Cand.merc og har i mange år arbejdet i medicinalindustrien. Via hendes interesse for klima og grøn omstilling opdagede hun permakultur og sideløbende med en række kurser, blev parcelhushaven forandret til en mangfoldig have med mange spiselige planter, buske og træer.

Vi har begge permakultur certifikat og Mette er i gang med at tage diplom i permakultur.